Scop profesional, obiective profesionale

PDFImprimareEmail

            Conform prevederilor statutare ASER este o asociaţie autonomă, patronală şi profesională, neguvernamentală şi nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică dobândită pe baza prevederilor legale: Legea patronatelor nr. 356/10.07.2001 şi OG cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26/30.01.2000 modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003.

 • Scopul profesional al ASER este să creeze cadrul organizatoric pentru toţi specialiştii din domeniul producerii şi distribuirii energiei termice, a energiei electrice şi a gazelor naturale din România, în vederea realizării măsurilor, ideilor şi acţiunilor care să conducă la cunoaşterea, alcătuirea, execuţia, exploatarea, dezvoltarea şi perfecţionarea utilajelor şi echipamentelor de producere şi distribuţie a energiei termice, energiei electrice şi gazelor naturale, ca domeniu ce concură la ridicarea nivelului de trai direct, prin asigurarea serviciilor de bună calitate.

      Obiectivele profesionale ale ASER sunt:

 1. Ridicarea nivelului ştiinţific în sfera sa de activitate;
 2. Promovarea creativităţii în domeniul producerii şi distribuţiei energiei termice, energiei electrice şi gazelor naturale, în centrele populate şi protecţia mediului înconjurător;
 3. Facilitatea schimburilor de idei, soluţii, procedee tehnice, studii şi cercetări aplicative, experimentări etc. între diferiţi manageri şi utilizatori, proiectanţi, cercetători, pentru a rezolva mai bine, împreună, problemele unităţilor şi coordonarea activităţilor specifice;
 4. Dezvoltarea parteneriatului cu organismele publice pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor din domeniu;
 5. Creşterea exigenţei profesionale;
 6. Asigurarea accesului la o documentaţie de calitate (ştiinţifică, tehnică, economică, instituţională) şi difuzarea unor informaţii utile în domeniul producerii şi distribuţiei energiei termice, energiei electrice şi gazelor naturale;
 7. Introducerea cuceririlor ştiinţifice din alte domenii;
 8. Formarea şi perfecţionarea profesională precum şi atestarea personalului;
 9. Susţinerea cu probitate a intereselor profesionale ale membrilor A.S.E.R.;
 10. Sensibilizarea populaţiei asupra necesităţii economisirii energiei termice, energiei electrice şi gazelor naturale, sprijinirea şi încurajarea formelor de educaţie şi învăţământ, de la cel preşcolar la cel post universitar;
 11. Sensibilizarea factorilor de răspundere locală şi centrală pentru stabilirea unor măsuri şi acţiuni care conduc la îmbunătăţirea atitudinii omului faţă de energia termică, energia electrică şi a gazelor naturale, unul din factorii principali de asigurare a condiţiilor corespunzătoare de confort ale beneficiarilor;
 12. Colaborarea sau asocierea cu organisme similare şi unităţi economice, de învăţământ, cercetare, proiectare din ţară şi străinătate;
 13. Soluţionarea cerinţelor de asistenţă tehnică, economică, legislativă, instituţională a factorilor interesaţi.